Що впливає на стан річок у Кривому Розі

Кривий Ріг є найбільшим промисловим центром, підприємства якого впливають на екологію у всьому регіоні. На стан річок Інгулець та Саксагань значний вплив мають скидання стічних вод підприємств, які не мають сучасних очисних споруд. Також негативним фактором, що впливає на стан річок Кривого Рогу, є міські каналізаційні стоки, які потребують модернізації. Далі на kryvyi-rih.name.

Як промислові підприємства Кривого Рогу впливають на стан річок

Фото з сайту GreenRest

Металургійні підприємства у Кривому Розі випускають значну кількість забруднюючих речовин в атмосферу, таких як діоксид вуглецю, оксиди азоту та сульфуру, які потім можуть осісти у водоймах та забруднити їх. Також простежується негативний вплив на ґрунт. Розташування підприємств у Кривому Розі може призводити до забруднення ґрунту, особливо у місцях, де зберігаються відходи від металургійного виробництва. Це може призвести до забруднення водних ресурсів, оскільки забруднювачі можуть потрапляти у водні потоки через протікання води з підземних джерел та вивітрювання забрудненого ґрунту.

Однак найбільшою екологічною проблемою є скидання стічних вод. Металургійні підприємства у Кривому Розі відводять стічні води у водойми, які потім забруднюють річки Інгулець та Саксагань та їхні екосистеми. Стічні води містять багато забруднюючих речовин, таких як токсичні метали, важкі метали, вуглеводні та інші хімічні речовини, які можуть бути шкідливі для риб та інших водних організмів, а також для людей, які використовують воду для пиття та інших потреб. Стічні води криворізьких підприємств у зимовий період відводять у річку Інгулець одночасно зі скиданням води з Карачунівського водосховища для зниження рівня мінералізації. Проте насправді підприємства подають стічні води неорганізовано. Це призводить до високої мінералізації річки Інгулець на окремих ділянках. Про це сказано у статті на сайті “Екологічна політика”

 Загалом підприємства у Кривому Розі мають значний негативний вплив на екологічний стан річок у регіоні. Проблема забруднення водних ресурсів потребує комплексного підходу.

Вплив каналізаційних вод на стан річок Кривого Рогу

Фото із сайту Інформатор

Міська каналізація значно впливає на стан річок у Кривому Розі, особливо якщо каналізаційні води не очищаються перед їх відведенням у водойму. Органічні забруднення, такі як забруднення від відходів їжі та людських фекалій, викликають вироблення водоростей та інших бактерій, які знижують розчинність кисню у воді та створюють відсутні кисні зони (аноксичні зони), що призводить до зменшення кількості та різноманітності водних організмів.

Крім того, міська каналізація часто може містити хімічні речовини, включаючи важкі метали та інші токсичні сполуки, які негативно впливають на водні організми та екосистеми в цілому. Якщо каналізаційні води відводяться без очищення, ці забруднення відразу потрапляють у водойму, що призводить до забруднення водних екосистем та порушення рівноваги у природних екосистемах.

Одним з можливих рішень є очищення каналізаційних вод перед їх відведенням у водоймище. Це можна зробити за допомогою різних технологій, таких як біологічне очищення, фізико-хімічне очищення або комбіноване очищення, що використовує різні методи одночасно. Очищені каналізаційні води можуть бути використані для інших цілей, таких як полив зелених насаджень, що допоможе знизити використання прісної води і зменшити негативний вплив на екологію водню.

Отже, негативний вплив міських та промислових стічних вод на стан річок Кривого Рогу може призвести до різних наслідків, включаючи зменшення кількості та біорізноманіття водних організмів, погіршення якості води для пиття та інших потреб, збільшення кількості водоростей та інших забруднюючих факторів у річках.

Отже, необхідно вжити заходів для очищення міських та промислових стічних вод перед їх відведенням до річок Інгулець та Саксагань, а також для зменшення випуску шкідливих речовин у навколишнє середовище

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.